Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Lực hút cánh cửa tủ trở nên yếu?

  • Vấn đề về : Cửa
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Lực hút cánh cửa tủ trở nên yếu? (Standard/Commercial refrigerator, Freezer)

symptom Hiện tượng

            Cánh cửa tủ hút yếu, không khít. 

cause Nguyên nhân

 Bộ phận sưởi gioang lâu ngày trở nên chai với gioang.

 

 

how to fix Xử lý

                1.    Lấy nước nóng lau chùi gioang

               2.    lấy máy sấy tóc sấy gioang sao cho nóng lên và khít với thân tủ.

             door seal1

< Cửa tủ đá>

door seal2

 < Cửa tủ lạnh thường>

door seal3

< Cửa tủ lạnh lớn>

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500