Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Điều chỉnh chân tủ như thế nào ?

  • Làm thế nào để cài đặt và Vận hành…
  • Cân bằng
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/22/2015

Điều chỉnh chân tủ như thế nào ?  

cause Nguyên nhân          

            ■ Đóng cửa kêu ồn, cửa không cân bằng  

  setup Xử lý như thế nào?

            1.  Mở cánh cửa ra vào sao cho hết kêu.

2. Cân chình bulon chân tủ như hình bên dưới sao cho 02 cửa cân bằng

leveling

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500