Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tại sao tiền điện tăng cao hơn bình thường?

  • Làm thế nào để cài đặt và Vận hành…
  • Nguồn cấp
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/21/2015

Tại sao tiền điện tăng cao hơn bình thường?

 

symptom Hiện tượng

 

            ■ Tiền điện tăng cao hơn thường 

 

 

checkpoint Kiểm tra  

           ■ Lượng điện tiêu thụ phụ thuộc vào số lần mở cửa, thực phẩm trong tủ, vị trí lắp đặt tủ, tủ không giải được nhiệt.            

 

how to fix Giải quyết như thế nào?

 

Tinh năng lượng tiêu thụ như sau:

            1. Hóa đơn tiền điện thường  = Hàng tháng (kWh/month) × 12 tháng × tiền 1 kWh)

* 1) Ví dụ:

· Năng lượng tiêu thụ cho tủ lạnh = 32kWh/tháng × 12 tháng × tiền điện.

· Năng lượng tiêu thụ cho máy lọc nước = 18kWh/tháng × 12 tháng × Tiền điện.

· Năng lượng tiêu thụ cho máy lọc nước và tủ lạnh = 38.6kWh/tháng × 12 tháng × tiền diện.

2. Tính HĐ theo chính xác thiết bị yêu cầu.

             outlet and plug

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500