Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Màn hình máy tính bị chia đôi, nửa sáng, nửa tối

  • Vấn đề màn hình(màn sáng)
  • Có những đường kẻ trên màn hình
  • Xử lý sự cố
  • Khung ảnh kỹ thuật số, Màn hình máy tính
  • Ngày Cập Nhật 08/14/2015

  Hiện tượng:

 

* Màn hình máy tính bị chia đôi, nửa sáng, nửa tối

 

 

  Nguyên Nhân:

 

* Do cài đặt chế độ DEMO

 

  Cách khắc phục:

 

* Đặt lại chế độ User

 

B1: Trên màn hình, nhấn vào nút f-ENGINE

 

 

B2: Dùng mũi tên lên- xuống, chuyển sang chế độ User

 

 

* B3: Sau khi chuyển đến chế độ User, nhấn Auto/set , nhấn đến khi đến mục Save,

dùng mũi tên lên- xuống để thành chữ YES. Rồi nhấn Auto/set.

 

 

 

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500