Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Bạn làm gì khi sờ vào máy cảm thấy điện giật?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Điều hòa
  • Ngày Cập Nhật 05/27/2015

Bạn làm gì khi sờ vào máy cảm thấy điện giật?

 

 

 

Symptom Hiện tượng

             1. Cảm thấy điện giật khi chạm vào máy.

Cause Nguyên nhân

 

             1. Không nối mass cho sản phẩm, chui cắm điện không nối mass.

How to fix Xử lý

 

             1.Nối mass cho sản phẩm

             2. Kiểm tra chui cắm cho nối mass. 

  

                                                                         A grounded outlet

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500