Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Điện thoại nhanh hết PIN E400

  • Nguồn
  • Tuổi thọ pin
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 08/11/2012

 

Thời gian sử dụng PIN E400

1. Thời gian đàm thoại khi sử dụng mạng 2G: Tối đa 750 phút. Thời gian đàm thoại khi sử dụng mạng 3G:

tối đa 600 phút

2. Thời gian chờ khi sử dụng mạng 2G: 600 giờ, 3G cũng là 600 giờ.

 

Vấn đề

Nhanh hết PIN

Khắc phục

1. Nếu điện thoại của bạn xa trạm thu phát sóng (thể hiện ở vạch sóng trên màn hình), khi đó máy phải

tăng công suất phát để giữ được liên lạc với trạm thu phát sóng, điều đó đồng nghĩa với việc tiêu thụ

năng lượng nhiều.

2. Có thể tiết kiệm PIN bằng cách đặt thời gian chờ của máy ngắn.

3. Có thể tiết kiệm PIN bằng cách thoát khỏi các ứng dụng khi bạn không còn sử dụng nó nữa

(Thoát bằng cách ấn phím Back nhiều lần), không được thoát bằng cách ấn phím Home, vì khi

đó ứng dụng đó vẫn còn chạy ẩn.

4. Việc can thiệp vào hệ điều hành sẽ làm thay đổi dữ liệu trong việc quản lý PIN, nó làm PIN nhanh hết.

5. Các ứng dụng thường xuyên yêu cầu cập nhật-update như: Dodol Phone, Nate Mon, Kakao Talk

và stock/weather cũng là nguyên nhân của việc PIN nhanh hết nếu thiết lập thời gian nâng cấp định kỳ

ngắn.

6. Khi cài nhiều ứng dụng, vui lòng khởi động lại máy.

7. Nhiều tiện ích (Widget) đặt trên màn hình chủ cũng là một nguyên nhân của việc PIN nhanh hết.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500