Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Chia sẻ dữ liệu từ điện thoại sang Tivi qua IMediashare

  • Internets và kết nối
  • DLNA/Smart Share (chia sẻ thông minh)
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 08/23/2012

Bạn có thể kết nối mạng LAN cho tivi sau đó chia sẻ dữ liệu từ điện thoại sangTivi

- Điều kiện để sử dụng được :

    + TV kết nối mạng LAN : Bạn hãy cài đặt mạng trên TIVI, Bấm Home / Cài đặt / Chọn Mạng / Cài đặt mạng / Bạn

chọn IP tự động hoặc thủ công ( nếu chọn thủ công bạn phải nhập địa chỉ IP ) / OK.

   + Điện thoại bạn phải kết nối Wifi (Hỗ trợ những điện thoại sử dụng DLNA hệ điều hành Android 2.2 trở lên )

- Cách sử dụng         

       + Bước 1: Trên điện thoại bạn vào Menu-> Market (CH Play)-> Đăng nhập tài khoản Gmail và mật khẩu/ Tìm kiếm

/Mediashare/cài đặt/chấp nhận tải xuống. Như vậy là bạn hoàn tất thao tác điện thoại

        + Bước 2:  Trên TV bạn bấm Home chọn mục Smart Share / chọn DNLA : chính là mục hiển thị bạn đang kết

nối với điện thoại. Sau khi chọn trên TIVI sẽ hiển thị các file mà bạn vừa share, hãy chọn vào đó OK để mở.

- Lưu ý : Tất cả chất lượng hình ảnh, âm thanh của bạn có tốt hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào đường truyền và

dây kết nối mạng

                            

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500