Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Thông báo khi bộ nhớ đầy

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 05/04/2015

Thông báo xuất hiện khi bộ nhớ đầy

 

cause Nguyên nhân

        ■ Trong quá trình đọc dữ liệu, điện thoại cần ít nhất 8kb bộ nhớ trống. Khi bộ nhớ đầy sẽ xuất hiện thông báo để người dùng có thể xóa bớt dữ liệu. Thông báo sẽ hiện ra đến chừng nào bộ nhớ trống vẫn chưa đủ dung lượng cần thiết

 

how to fix Các giải quyết

           1) CHuyển các file cá nhân sang thẻ nhớ 

           2) Vào Settings > Storage kiểm tra dung lượng nhớ 

           3) Nếu bộ nhớ nhiều hơn 10MB, khởi động lại máy

                 memory full

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500