Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4 CAMERA]Cách thay đổi định dạng ảnh lưu trữ

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/10/2015

Làm cách nào để thay đổi định dạng ảnh lưu trữ?

 

Function Function

 

 

 

 

 

 

        ▶ RAW: 

                      1. Trong chế độ chỉnh bằng tay, tích vào nút thứ 4 bên trái từ trên xuống. Định dạng raw có đuôi la DNG        

CHú ý:

 § DNG   Dung lượng file DNG lớn do vậy sẽ chiếm dụng nhiều bộ nhớ 
 § DNG chỉ lưu được nhưng không thể đọc được trên điện thoại
Trong trường hợp lưu cả ở 2 chế độn JPEG và RAW, nếu xóa file JPEG, file RAW cũng tự xóa
   
                          
Image saving
 
Image saving
                                                   Figure 2

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500