Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4] Game Optimizer là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

 

FunctionFunction

         
            1.Khi bạn chơi một trò chơi có độ phân giải cao, độ phân giải có thể được kiểm soát để giảm mức tiêu thụ pin.
          Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn có thể trải nghiệm những thay đổi nhỏ trong độ phân giải.
 
            2. turn on or off Game Optimizer. Go to Settings Battery & power saving Game O ptimizer
 
            3. Game Optimizer có thể được áp dụng cho trò chơi có độ phân giải cao được lựa chọn không làm việc cho tất cả các trò chơi. How to use How to use

  

          Game optimizer

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500