Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4] Glance View là gì?

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

Function Function

         

          1. Để sử dụng Glance View, tất cả các bạn cần làm là kéo mạnh xuống trong chế độ chờ để truy cập vào các thông báo-không cần phải đánh thức hoặc mở khóa!

How to use How to use

 

            1.Glance Xem hoạt động tốt nhất khi bắt đầu khoảng 0,5 inch dưới cùng của màn hình [Image 1].
            
               Image1
            2.Khi bạn kéo ngón tay của bạn xuống trên màn hình trên 0,4 inch, đèn màn hình sáng [Image 2 & 3].
 
              image 2   Image 3 
           3.Khi bạn kéo ngón tay của bạn xuống trên màn hình hơn 1 inch, màn hình Glance view sẽ được hiển thị [Image 4].
 
              Image 4 
          4.Glance view sẽ không được kích hoạt khi khóa màn hình tắt.
          5.Glance View có thể không làm việc tốt trong các trường hợp sau đây:
              - Trong vòng 1 giây sau khi nó được tắt
              - Kéo quá nhanh hoặc lên và xuống
              - Góc nhìn của sức kéo lớn hơn 60 độ.

             Image 5

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500