Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[LG G4]Beauty Effect không áp dụng

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 06/27/2015

 

Function Function

  

            1. Beauty Effect có thể được áp dụng lên đến 5 người trong một bức ảnh trên G4.

              2. Nếu một mặt là quá xa phía trước, phủ bằng kính hoặc tóc, hoặc ra khỏi khu vực, nó có thể không được công nhận là một khuôn mặt.
                  Như vậy, Beauty Effect sẽ không được kích hoạt.


              3. Ngay cả khi số lượng các khuôn mặt trong một bức tranh ít hơn năm, hiệu quả có thể hoặc không thể được áp dụng theo góc khuôn mặt và độ bao phủ bởi các đối tượng khác

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500