Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

[G3]Làm thế nào tôi có thể gửi tin nhắn cho nhiều người?

  • Khác
  • Khác
  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  • Ngày Cập Nhật 10/01/2015

 Câu hỏi: 

Làm thế nào tôi có thể gửi tin nhắn cho nhiều người?

 

How to use Hướng dẫn:

- Để thực hiện gửi tin nhắn cho nhiều người, bạn có thể thực hiện như sau:

 Bạn vào mục Ứng dụng   > Tin nhắn  > chọn biểu tượng để tạo tin nhắn mới > Chọn biểu tượng hình người

bên cạnh mục nhập số điện thoại để vào mục liên hệ >> chọn các số muốn gửi tin nhắn >> Kết thúc >> nhập nội dung tin

 nhắn và nhấn Gửi.

 

   

 

- Nếu muốn xóa bỏ số điện thoại trong danh sách đã chọn thì có thể nhấn và giữ vào tên hoặc số trong mục Tới của tin

 nhắn >> Gỡ bỏ (hình ảnh minh họa)

 

- Bạn cũng có thể gửi file đính kèm hoặc lựa chọn gửi các biểu tượng cảm xúc kèm tin nhắn theo các bước:

+ Chọn biểu tượng  >> chọn Chèn biểu tượng > chọn từng biểu tượng phù hợp.

+ Chọn biểu tượng   để lựa chọn file đính kèm.

 

                                                                 

  Bạn bấm Gửi khi hoàn thành nội dung muốn gửi cho người nhận.              

            

  Lưu ý: Tùy thuộc vào từng quốc gia mà số lượng ký tự trong tin nhắn bị giới hạn khác nhau. Ở Việt Nam 1 tin nhắn văn

bản sẽ được giới hạn 160 ký tự. Đối với các trò chuyện, giới hạn ký tự được xác định bởi các nhà điều hành.

                                    • Nếu một hình ảnh, video hoặc file âm thanh được thêm vào một tin nhắn SMS, nó sẽ tự động chuyển 

đổi thành một tin nhắn MMS và bạn sẽ được tính cho phù hợp.

                                    • Đối với các trò chuyện, bạn có thể tạo ra một nhóm chat để tất cả mọi người cùng trao đổi.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500