• ความเร็วที่สูงกว่า (สูงสุด 120hz) ของ LG Dual Inverter Compressor™ ช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้น 40%

*การทดสอบโดย TUV แสดงให้เห็นว่าเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ของ LG (US-Q242K*) เย็นเร็วกว่า 40% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่รุ่นอินเวอร์เตอร์ของ LG (TS-H2465DAO)
*การทดสอบโดย TUV แสดงให้เห็นว่าเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ของ LG (US-Q242K*) ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 70% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่รุ่นอินเวอร์เตอร์ของ LG (TS-H2465DAO)
*ตามผลการทดสอบภายในของ LG พบว่าเครื่องปรับอากาศ LG dual inverter มีเสียงรบกวนต่ำกว่า 19dBA(Model-V10API)

พบกับเครื่องปรับอากาศของ LG

ไม่มีสินค้าอยู่

เปรียบเทียบ

0