**ฟังก์ชัน LINEAR Cooling มีเฉพาะในสินค้าบางรุ่นเท่านั้น
  • LINEARCooling™ ช่วยรักษาอุณหภูมิได้คงที่ โดยมีความผันผวนอยู่ในช่วง ±0.5℃ ด้วยการปล่อยลมเย็นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเย็น

*อ้างอิงผลการทดสอบของ UL ซึ่งใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG เพื่อตรวจวัดเวลาที่ใช้ในการลดน้ำหนัก 5% ของผักฉ่อยบนชั้นวางในช่องเก็บอาหารสดของ LGE Linear Cooling รุ่น GBB72NSDFN,GSX961MCVZ,GF-L570PL,B607S **ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานจริง
**ฟังก์ชัน LINEAR Cooling มีเฉพาะในสินค้าบางรุ่นเท่านั้น
*อ้างอิงผลการทดสอบของ UL ซึ่งใช้มาตรฐานการใช้พลังงาน IEC62552 โดยเปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์แบบ linear ของ LG รุ่น B607S(2017) กับอินเวอร์เตอร์แบบเก่าของ LG รุ่น B606S(2016)
*การทดสอบดำเนินการตามข้อกำหนดการทดสอบอายุการใช้งานแบบเร่งความเร็ว 20 ปีของ LG ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพิจารณาสภาวะการใช้งานแบบเร่งความเร็วที่เหมาะสม อายุการใช้งานโดยประมาณไม่ถือเป็นการรับประกันแต่อย่างใด
*อ้างอิงการทดสอบภายในของ LG โดยเปรียบเทียบระดับเสียงรบกวนระหว่างอินเวอร์เตอร์แบบ linear ของ LG (GBB530NSCXE) และสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ของ LG (GA-B459CLWL)

พบกับตู้เย็นของ LG

ไม่มีสินค้าอยู่

เปรียบเทียบ

0