•  นวัตกรรม แอร์ Inverter เพื่อสุขภาพที่มีมากกว่าแค่เย็น

ระบบการทำงานอินเวอร์เตอร์ ระบบการทำงานอินเวอร์เตอร์
*เมื่อเทียบกับตู้เย็นที่ใช้ Smart Inverter Compressor รุ่นเก่าของ LG จากผลการทดสอบของ UL ซึ่งเปรียบเทียบความผันผวนของอุณหภูมิตามเวลาในตู้เย็น LGE รุ่น B606S และ B607S โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG
**อ้างอิงผลการทดสอบของ UL โดยใช้มาตรฐานการใช้พลังงาน IEC62552 เปรียบเทียบ linear inverter ของ LG รุ่น B607S (2017) กับอินเวอร์เตอร์รุ่นเก่าของ LG รุ่น B606S (2016)
 • Inverter Linear Cooling

  การรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่อย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างมากต่อการเก็บรักษาความสดใหม่ LINEAR Cooling™ ควบคุมความผันผวนของอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง ±0.5℃

  HnA-Inverter-02-5-REF-Making-Life-Fresher-1-Temperture
 • Inverter Linear Compressor

  LG ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานได้ถึง 18% ซึ่งเทียบเท่ากับบิลค่าไฟ 2 เดือน

  HnA-Inverter-02-5-REF-Making-Life-Fresher-2-Energy

ไม่มีสินค้าอยู่

HnA-Inverter-03-5-WM-More-Relaxed-Life-Desktop HnA-Inverter-03-5-WM-More-Relaxed-Life-Mobile
*เลือกระดับน้ำที่ 4 สำหรับ 16kg และ “Turbo Shot” เพื่อซักเสร็จใน 39 นาที (ถ้าไม่ได้เลือก Turbo Shot จะใช้เวลา 58 นาที) / เลือกระดับน้ำที่ 3 สำหรับ 22kg และ “TurboShot” เพื่อซักเสร็จใน: 39 นาที (ถ้าไม่ได้เลือก Turbo Shot จะใช้เวลา 66 นาที)
**ทดสอบโดย Intertek: โปรแกรมซักผ้าฝ้าย พร้อมตัวเลือก TurboWash™ ซักเสร็จภายใน 39±5% นาที
***ทดสอบโดย Intertek เมื่อเดือนมกราคม 2019 อ้างอิงข้อกำหนดการทดสอบ IEC 60456 ฉบับที่ 5.0 2010-02 โปรแกรมซักปกติ พร้อมตัวเลือก TurboWash, ปริมาณผ้า 3.5kg สำหรับผลิตภัณฑ์ 25" & 27", ปริมาณผ้า 2.5kg สำหรับผลิตภัณฑ์ 21”
 • ซักอย่างรวดเร็วด้วย Turbowash3D™

  ซักผ้าเสร็จอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 40 นาที โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ ตัวเลือก TurboWash™ รองรับการซักผ้าอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณต้องการออกไปเที่ยวช่วงวันหยุดหรือเข้านอนทันทีหลังจากที่ทำงานจนดึกดื่น

  HnA-Inverter-03-8-WM-More-Relaxed-Life-1-Time
 • ประหยัดพลังงานและน้ำ

  ตัวเลือก TurboWash™ นอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาแล้ว ยังช่วยลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

  HnA-Inverter-03-8-WM-More-Relaxed-Life-2-EnergyWater
HnA-Inverter-04-3-AC-Cooler-Life-Desktop HnA-Inverter-04-3-AC-Cooler-Life-Mobile
*รับรองโดย TUV Rhineland โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง US-W242Kxy0 และ TS-H2465DAO
**สเปคอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ขึ้นอยู่กับสภาวะของการทดสอบ
 • ประหยัดพลังงาน

  Inverter Compressor ปรับเปลี่ยนความเร็วอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิตามที่ต้องการ Dual Inverter Compressor™ ใช้ช่วงความถี่การทำงานที่ประหยัดพลังงาน จึงช่วยลดการใช้พลังงานได้มากกว่าคอมเพรสเซอร์รุ่นเก่า

  HnA-Inverter-04-6-AC-Cooler-Life-1-Energy
 • เย็นเร็ว

  เครื่องปรับอากาศของ LG เริ่มทำความเย็นตามช่วงการทำความเย็นแบบความเร็วสูง โดยใช้ Dual Inverter Compressor™ ซึ่งกระจายลมเย็นได้ไกลกว่า ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว

  HnA-Inverter-04-6-AC-Cooler-Life-2-Cooling

เปรียบเทียบ

0