การปรับปรุงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ LG Electronics (09/15/2023)

08/30/2023

แบ่งปันเนื้อหานี้

คุณสามารถแบ่งปันรายการที่คุณชอบกับเพื่อนของคุณ

การปรับปรุงต่อบริการ LG Electronics

เราขอขอบคุณที่ลูกค้าของเราเลือกใช้บริการของ LG Electronics
เรากำลังทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยจะมีผลบังคับนับจากวันที่ [09/15/2023]
ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงได้ที่นี่


การปรับปรุงหลัก:

- การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์ บริการของ LG Electronics และเว็บไซต์ในพื้นที่ของท่าน วิธีที่เราใช้ข้อมูล และวิธีที่เราแบ่งปันและประมวลผลข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท LG Electronics และผู้ให้บริการ


ขั้นตอนถัดไป:

จะมีการส่งคำเชิญให้ท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงของเรานับจากวันที่ [09/15/2023] เป็นต้นไป
หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ท่านสามารถปิดบัญชี LG ของท่านได้ทุกเมื่อ

ขอขอบคุณที่ยังคงใช้บริการของ LG Electronics ต่อเนื่อง