ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[TV] การตั้งค่าเสียง / ควบคุมซิงค์จอภาพ และเสียง (Settings Volume , Screen/Sound Sync)

การแก้ไขปัญหา

การตั้งค่าเสียง / ควบคุมซิงค์จอภาพ และเสียง

 

Smart  è ตั้งค่า è เสียง è ควบคุม ซิงค์หน้าจอภาพ / เสียง

 

เมื่อทำการซิงโครไนซ์วิดีโอและเสียงไม่ตรงกัน  ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการซิงโครไนซ์โดยตรง

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการซิงค์วีดีโอและเสียงออก(ลำโพงทีวี หรือ SPDIF)  เมื่อเปิดหน้าจอ ควบคุมเสียงในการซิงค์

 

 

ลำโพงทีวี(TV Speaker)

  - [ขึ้นอยู่กับรุ่น] ปรับการซิงค์ของเสียงที่เอาท์พุทจากลำโพงภายในทีวีเสียงออกได้เร็วขึ้น เมื่อปรับค่าไปทาง (-)  หรือปรับเสียงออกให้ช้าลง เมื่อปรับค่าไปทาง (+) 

 

 

ลำโพงภายนอก (External Speaker)

  -  ตวบคุมซิงโคนไนซ์เสียงจากลำโพงภายนอก  อาทิเช่น อุปกรณ์เสียง LG หรือหูฟัง , ลำโพงภายนอกนั้น ทีมีการเชื่อมต่อกับขั้วสัญญาณเสียงดิจิตอล  การทำให้เสียงออกเร็วขึ้นเมื่อปรับค่าไปทาง (-)  หากต้องการเสียงช้าลงเมื่อปรับค่าไปทาง (+)   จุดต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล(ออปติคอล)จะให้สัญญาณไปยังอุปกรณ์เสียง LG 

 

ข้าม(Bypass)

  - สัญญาณภาพปัจจุบัน  หรือ เสียงของอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่มีการหน่วงสัญญาณเสียง   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่จะให้สัญญาณภาพในทีวี  สัญญาณเสียงสามารถที่จ่ายออกล่วงหน้าได้ 

 

*คำถามที่จำเป็น