ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[TV] เลือกรายการโปรดของช่องรายการ (Smart)

การแก้ไขปัญหา
Favorite Channel Setup (Smart)
เลือกรายการโปรดของช่องรายการ
 
 
Set Favorite Channel
 

เลือก Smart  è เลือก Settings è เลือก Channel è เลือก Channel Edit

 

1. กดปุ่ม Home และเลือก Setup.

2. เลือก Channel.

3. เลือก Channel Edit แก้ไข.

4. จากช่องทำการ editor,เลือกช่อง channels และเลือก Favorite.

 

 

Use Favorite Channel
เลือกใช้งาน รายการโปรด
 

เลือก Smart  è เลือก Channel List

จะแสดงรายการที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้.

เลือกรายการโปรดที่เราต้องการ

 

 

*คำถามที่จำเป็น