ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[TV] ตั้งค่าวิดีโอ และการสแกนภาพนุ่มนวล

การแก้ไขปัญหา

 

ตั้งค่าวิดีโอ และการสแกนภาพนุ่มนวล

 

Settings_Video_Soft Video Live Scan (Smart)

 

 

Smart  è ตั้งค่า èวิดีโอ è โหมดวิดีโอ è ตั้งค่าเพิ่มเติม è ไลท์สแกน

 

[ขึ้นอยู่กับรุ่น]

แก้ไขวิดีโอเพื่อให้หน้าจอเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล 

 

โหมดนุ่มนวล (Softer)

  - ปรับค่าลดของภาพการสั่นไหว  สามารถปรับค่าภาพได้ถึง 3 ระดับ 

 

โหมดคมชัด 1 (Sharper 1 )

  - ปรับค่าลดของภาพการสั่นไหว  สามรถปรับค่าภาพได้ถึง 7 ระดับ 

 

โหมดคมชัด 2 (Sharper 2 )

  - ความคมชัดหน้าจอมากกว่า โหมดคมชัด 1 

  - โหมดคมชัด 2 ไม่สามารถใช้สำหรับจอภาพ 3 มิติ 

 

โหมดผู้ใช้ (User)

  - สามารถปรับควบคุมการสั่นไหวของภาพด้วยตนเอง  หลังกำจัดภาพ

  - กำจัดการสั่นไหว  :  ฟังก์ชั่นการควบคุมการสั่นไหวจากการเคลื่อนไหวที่หน้าจอ  

  - หลังกำจัดภาพ : ฟังก์ชั่นควบคุมหลังภาพที่หน้าจอ

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น