Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[LG webOS TV] SIMPLINK

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/24/2015


      การเชื่่อมต่อ SIMPLINK

 

How to use  เราจะใช้งานซิมลิงค์อย่างไร 

 

             คุณสะดวกสามารถควบคุมและใช้อุปกรณ์มัลติมีเดียต่างๆที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

 
             1.ทำการเชื่อมต่อ SIMPLINK HDMI ช่องทางออไปยัง  TV HDMI IN ในทางเข้าด้วยสาย HDMI

             2. กดเลือง Home ที่รีโมท์คอนโทรล แล้วทำการเลือกแท็บ Setting ที่อยู่ด้านบนขวามือ

             3. ไปที่ Advanced Setting► เลือก General และทำการเลือก SIMPLINK

 

             4. ให้เลือก SIMPLINK ไปยังที่ตำแหน่ง On.

 

             5. ทำการเชื่อมต่อ Power Sync ตั้งค่ากำหนดให้ On หรือ Off. (ถ้าเลือกให้ทำการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติให้เลือกไปตำแหน่ง On

                 มันจะทำการเชื่อมระบบ SIMPLINK เมื่อเครื่องทีวีเริ่มทำการ On และเมื่อเราทำการ On หรือ Off TV ก็จะมีคำสั่งไปยังอุปกรณ์พวงเช่นกัน

 

             6. เมื่อเราทำการ On . เมื่อทีวีจะเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ป้อนข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลง

                  หากอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับทีวีโดยอัตโนมัติให้คลิกปุ่มการป้อนข้อมูล                   คุณลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่มี    SIMPLINk   เครื่องหมาย ตรวจสอบหาโลโก้ SIMPLINK บนอุปกรณ์ภายนอก
 

                   อาจจะมีปัญหาในการใช้อุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็น

                ● ความเร็วสูง HDMIⓇ สายเคเบิล กับ CEC (Consumer Electronics Control) ฟังค์ชั่นนี้จะจำเป็นต้องใช้งานของระบบ  SIMPLINK.

                    จำนวนขา 13 ของระบบความเร็วสูง HDMIⓇ สายเคเบิลที่ใช้ สำหรับโอนถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์


 

 


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500