ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[LG webOS TV] การเตรียมชมรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์

การดำเนินการ
[LG webOS TV] การเตรียมชมรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
 
how to use วิธีการดูการออกอากาศโทรทัศน์
 
             1. เชื่อมต่อเสาอากาศออกอากาศกับเครื่งรับโทรทัศน์
           นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อชิ้นส่วนของอุปกรณ์ ที่สามารถรองรับการออกอากาศ เช่น set-top box แทนเสาอากาศ
       สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ set-top box กด  home ปุ่ม บนรีโมทคอนโทรลและเลือก  option    ในด้านล่างขวาของหน้าจอ
                 เพื่อดูรายละเอียด เลือก  SET-TOP BOX จากรายชื่ออุปกรณ์ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อการดำเนินงาน  Device Connector .
 
             connect antenna
              2. คุณสามารถเพิ่มรายการโทรทัศน์ โดยไปที่   home  ► setting  advanced settings Programmes   Programme Tuning   Auto Tuning.
 
*คำถามที่จำเป็น