ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[LG webOS TV] วิธีการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย

การดำเนินการ
[LG webOS TV] วิธีการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย
 
how to use วิธีการตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย 
 
            HOME button on the remote control  Setting icon  Advanced Settings icon  Network Wired Connection (Ethernet)
 
             image
 
             image
 
             image
 
            เครื่องรับโทรทัศน์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เชื่อมต่อสายเคเบิลที่จะจัดตั้งขึ้น
            ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเชื่อมต่อเครือข่าย ให้เลือก Edit  ใน  Network Settings.

 

*คำถามที่จำเป็น