ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[LG webOS TV] การเชื่อมต่อ 3G/4G คืออะไร ?

การดำเนินการ

[LG webOS TV] การเชื่อมต่อ 3G / 4G คืออะไร ? 

 

function การเชื่อมต่อ 3G/4G คืออะไร ? 

 

            คุณลักษณะนี้ช่วยให้ smart TV ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้เครือข่าย 3G/4G


            ● เมื่อต้องการใช้ลักษณะนี้ คุณต้องใช้ 3G/4G USB dongle โดยซื้อ 3G/4G USB dongle โปรดติดต่อผู้ให้บริการ 3G/4G ในพื้นที่ของคุณ

            ● 3G/4G dongle USB เข้ากันได้ สามารถใช้ได้กับ dongles ที่เลือกเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกใด ๆ ก็จะแนะนำให้ตรวจสอบการทำงาน dongles ในทีวี 

 

                3G : E173, E1731, E1732, E303c, E369 
                4G : E392u-92

 

            ● ความเร็วในการท่องเว็บ อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพสัญญาณ 3G/4G

 

            ● คุณลักษณะนี้ มีเฉพาะในบางประเทศเท่านั้น

 

            การเชื่อมต่อกับเครือข่าย โดยใช้ dongle 3G / 4G dongle USB


           1. หากคุณเชื่อมต่อ 3G/4G dongle USB เข้ากับ Smart TV , ซึ่งทีวี จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

           2. หากการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้า และไม่เสถียรให้ไปที่ home  settings  advancced setting 

 

                ► Network 3G/4G Connection 3G/4G Network Status และเลือก Reconnect.

 

           3. หากการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องล้มเหลว ติดต่อผู้ให้บริการ 3G/4G ของคุณ

            

            ● ถ้าคุณต้องการที่จะปรับ Access Point ด้วยตนเองให้ไปที่  Home  settings  advanced setting 

 

               ► Network 3G/4G Connection Access Point Setting, เลือก Access Point  ที่ต้องการปรับ, และทำการแก้ไข Edit ที่ APN, Dial No., User Name, และ Password. (ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการของ 3G/4G ของคุณ.)

*คำถามที่จำเป็น