ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

# TV / คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

การดำเนินการ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

        อย่าฉีดน้ำ หรือ ทำความสะอาดด้วยผ้าที่เปียกชื้น เพราะน้ำจะทำให้แผงวงจรที่อยู่ต้านใต้ของเครื่องรับโทรทัศน์ เกิดการรัดวงจรและเสียหาย และไม่สามารถแสดงภาพได้ หรือมีภาพที่เพี้ยน

     


*คำถามที่จำเป็น