Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

# ทำอย่างไรเมือเราต้องการรับชม 3D ?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 10/10/2016

ทำอย่างไรเมือเราต้องการรับชม 3D ?


  การแก้ไข

- สัญญาณที่ป้อนผ่านและรองรับระบบ  3D ได้แก่ HDMI/RGB-PC/USB/DLNA/Component/DTV signal.

หากสัญญาณที่ส่งออกมาผ่านระบบการเชื่อมต่อสัญญาณไมได้รองรับระบบ 3D เมื่อมาถึงเครื่องรับภาพ ก็จะไม่แสดงผลให้ออกเป็น 3D

สายการเชื่อมต่อ HDMI จะรับชมภาพ 3D จะมีผลกับเครื่องเล่น (set-top box, blue-ray, PC, อื่น.).

- การแปลงเครื่องเล่นจาก 2D ไปเป็น 3D และการปรับแต่งภาพระบบ 3D จะมีผลกระทบกับการรับชมภาพ,

แต่การเปลี่ยนแปลงภาพให้เป็นระบบ 3D การรับชมจะไม่เหมือนกับ 3D ในระบบของเดิม

สามารถดูตารางการเปรียบเทียบกับระบบ การเชื่อมต่อ ได้ด้านล่าง

             บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500