ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

จะเชื่อมต่อ Smart phone กับทีวี เพื่อดูหน้าจอของ Smart phone ผ่านทีวี ได้อย่างไร ?

การดำเนินการ

จะเชื่อมต่อ Smart phone กับทีวี เพื่อดูหน้าจอของ Smart phone ผ่านทีวี ได้อย่างไร ? 


 อาการ

เชื่อมต่อกับทีวี โดยใช้สาย MHL


 วิธีการแก้ไข

   Slim พอร์ต และ MHL มีการสนับสนุนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์มือถือและทีวี โดยรุ่นโทรศัพท์มือถือของแอลจี รุ่นที่สุงกว่า G PRO สามารถเข้ากันได้กับ Slim พอร์ต แต่รุ่นก่อนหน้านี้ ต้องใช้สาย MGL เคเบิลที่เชื่อมต่อไปยังทีวี
   ก่อนตัดสินใจซื้อของสาย ให้ตรวจสอบสเปคของโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ และเลือกประเภทสิทธิของสายเคเบิลหรือการแปลง วิธีการเชื่อมต่อ

     Mobile High-definition link ( MHL) หมายถึง การทำงานโดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือไปยังทีวี และส่งภาพและเสียงไปยังทีวี เพื่อเล่นบนทีวี ให้เชื่อมต่อ MHL พอร์ตของโทรศัพท์และ HDMI พอร์ตของทีวี ด้วยสาย MHL เป็น HDMI (แยกขายต่างหาก)

    ชนิดของสายแปลง บางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้ได้

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>


เมื่อใช้ MHL Converter ( MHL เป็นสาย HDMI ) ต้องมีการใช้ไฟเพิ่มเติม หากะะต้องมีการเชื่อมต่อ 

    Slim พอร์ต ไม่ได้ขายโดยบริษัท


*คำถามที่จำเป็น