ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ไม่มีเสียง

การแก้ไขปัญหา

ไม่มีเสียง


 อาการ

กรุณาตรวจสอบ รายละเอียดด้านล่าง ถ้าทีวีมีภาพปกติ แต่ไม่มีเสียง

1. ระดับเสียงทีวี มีการปรับอยู่ที่ " 0 "
2. ทีวีถูกกำหนดเป็น " Mute "
3. ลำโพงทีวีถูกกำหนดเป็น " off  "


ไม่มีเสียง ถึงแม้ว่า การตั้งค่าเสียงทีวีเป็นปกติ

เมื่อมีการใช้ set-top box  ให้ตรวจสอบว่าการปรับเสียงของ set-top bo ตั้งค่าเป็น " 0 " หรือ " Mute " 
<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>


<p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; unicode-bidi: embed; direction: ltr; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging;">            ปิดเสียงของทีวี , วอลลุม                   ปิดเสียงของ Set-top box , วอลลุ่ม</p><p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; unicode-bidi: embed; direction: ltr; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging;">    (ตรงกลางด้านล่าง หรือ ด้านขวาของหน้าจอ)         (ตรงกลาง หรือ ด้านบนของหน้าจอ)</p></span> วิธีการแก้ไข


ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงทีวี


[ เมนูการตั้งค่า ] [ Setting ] [ Audio ] [ Sound out ] [ TV speaker ]
<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>


สำหรับ Smart TV ปี 2012~2013 


[ Smart ] หรือ [ Setting menu ] [ Setting ] [ Sound ] [ Sound out ] [ TV speaker ]


</span>

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>


 [ Home ] หรือ  [ Setting menu ] [ Setting ] [ Advanced setting ] [ Sound ] [ Sound out ] [ TV speaker ]


</span>