ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

คุณได้ยินเสียงจากส่วนหลังของทีวี? (เสียงของพัดลม)

การแก้ไขปัญหา

 อาการ

คุณได้ยินเสียงจากส่วนหลังของทีวี? (เสียงของพัดลม)


 การแก้ไข

- เสียงรบกวนที่ด้านหลังของทีวี


  เมื่อคุณเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์จอแอลซีดีจะสร้างความร้อนมากดังนั้นพัดลมหมุนเพื่อทำให้เครื่องเย็น

  อาจจะทำให้เสียงรบกวน ถึงแม้ว่าคุณจะปิด poawer ก็ยังสามารถสร้างเสียงบางช่วงเวลาหนึ่งของเวลา พัดลมจะทำงานต่อไปจนกว่าเครื่องจะเย็น

※สำหรับผลิตภัณฑ์ก่อนปี '05 บางรุ่นที่มีการติดตั้งพัดลม สินค้าจะไม่มีพัดลม หรือมีขึ้นอยู่ในแต่ละรุ่น            

*คำถามที่จำเป็น