ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เห็นคำว่า No Signal บนหน้าจอ

การดำเนินการ

 สาเหตุ

ถ้าตัวเครื่องไม่ได้ทำการต่อสัญญาณ หรือ ไม่มีสัญญาณ เครื่องจะมีการแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ไม่มีสัญญาณเข้ามายังตัวเครื่อง

อาทิ (set-top box, DVD, bluray, game console, etc.) หรือสัญญาณอื่นๆที่มีปัญหา
 

 การแก้ไข

1. ตรวจสอบโหมดการป้อน

※หากคุณกำลังใช้เสาอากาศเลือกโหมดทีวีหรือโหมดกระจายเสียงปัจจุบัน

         ถ้าคุณกำลังใช้ set-top box เลือกซ็อกเก็ตการป้อนข้อมูลที่เซ็ตท็อปบ็อกซ์มีการเชื่อมต่อ
          เช่น.) ส่วนประกอบ, HDMI ฯลฯ ...

  2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศ

  3. ตรวจสอบหากการรับสัญญาณเป็น ok
     - ถ้าคุณไม่สามารถรับสัญญาณบางอย่างก็เกิดจากการรับสัญญาณไม่ดี
     - สำหรับผู้ใช้ set-top box, ตรวจสอบการทำงานของกล่องด้านบน

 

   

*คำถามที่จำเป็น