ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เสียงดังเบา

การแก้ไขปัญหา

อาการ

ขณะรับฟังสัญญาณตัวเครื่องจะมีเสียงดังเบา

  การแก้ไข

ตั้งค่าระดับเสียงอัตโนมัติ 'On'
   ตั้ง Clear Voice และ Smart โหมดเสียง 'ปิด'
     - คุณลักษณะเสียงอัตโนมัติปรับระดับเสียงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่องโดยอัตโนมัติเพื่อให้ปริมาณ

       ตั้งค่าอย่างต่อเนื่อง
     - คุณลักษณะ Clear Voice เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เสียงของตัวอักษรที่ชัดเจน

     ※หากเสียงอื่น ๆ กว่าเสียงเช่นเพลงพื้นหลังไม่ชัดเจนตั้ง Clear Voice 'ปิด'


  TV before ‘11 

   [Setting] → [Audio] → [Auto Volume] : Off

   [Setting] → [Audio] → [Clear Voice] : Off 


   [Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Volume Mode] [Auto Volume] On


   [Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Clear Voice] Off


   [Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Smart Sound Mode] Off  [HOME] [SETTINGS][ADVANCED SETTINGS] [SOUND] [VOLUME MODE] [Auto Volume] ON


  [HOME] [SETTINGS][ADVANCED SETTINGS] [SOUND] [Smart Sound Mode] : OFF


  [HOME] [SETTINGS][ADVANCED SETTINGS] [SOUND] [Sound Mode Settings] [Clear Voice] OFF


*คำถามที่จำเป็น