ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เสียงขาดๆหายๆ

การแก้ไขปัญหา

ลักษณะอาการ

เมื่อคุณได้ยินเสียงในขณะที่ดูทีวีคุณสามารถทดสอบเสียงเพื่อดูว่าเสียงทดสอบที่เล่นได้อย่างชัดเจนหรือไม่ ?
หากมีสัญญาณรบกวนในระหว่างการทดสอบเสียง  ไม่ก็อาจจะเป็นเพราะรับไม่ดีกับอุปกรณ์ต่อพ่วง (set-top box, เกมคอนโซล, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องเล่น BlueRay หรือ PC)

แนะนำให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
หากมีสัญญาณรบกวนในช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากการรับสัญญาณไม่เสถียรเพื่อให้คุณมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบโดยช่างจากศูนย์บริการ


การแก้ไข

[Smart] or[Setting Menu] [Setting] [Support] [Sound Test]

webOS TV after ‘14


[HOME] [SETTINGS] [ADVANCED SETTINGS] [SOUND] [Sound Test]

*คำถามที่จำเป็น