ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย HDMI

การแก้ไขปัญหา

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย HDMI


 อาการ

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย HDMI

 

 สาเหตุ

เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านช่องต่อ HDMI ถ้าเสียงออกมาจากลำโพงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องตั้งค่าบน Control Panel ของ Windows


การแก้ไข


ตรวจสอบ control panel ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ว่ามี sound/audio device หรือไม่

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือสาย HDMI ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาพ

1.เลือกเสียงที่ Control Panel ของ Windows

2.เลือกโทรทัศน์ LG หมู่อุปกรณ์การเล่นและคลิกขวาเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์พื้นฐาน

3.หากโทรทัศน์ LG ไม่สามารถพบได้ในรายการ,  สอบถาม บริษัท ผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการติดตั้งไดร์เวอร์

*คำถามที่จำเป็น