ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ไม่มีเวลาปัจจุบันแสดงให้เห็นในทีวี

การแก้ไขปัญหา

ไม่มีเวลาปัจจุบันแสดงให้เห็นในทีวี


อาการ

เวลาบนหน้าจอทีวีไม่ถูกต้อง
หากคุณกดปุ่มตกลง (information display) คุณสามารถตรวจสอบเวลา

สำหรับผู้ที่รับสัญญาณดิจิตอลผ่านเสาอากาศถ้าคุณตั้งค่า "Auto" เวลาที่ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งส่งจากสถานีกระจายเสียง

สำหรับผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่าน set-top box หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ ที่คุณสามารถเลือก "Manual" และตั้งเวลาด้วยตนเอง

หลังจากการตั้งค่าเวลาถ้าคุณปิดเพาเวอร์ (ถอดปลั๊กไฟ) ก็จะสามารถเริ่มต้นดังนั้นคุณจำเป็นต้องตั้งค่าอีกครั้ง

หากเวลาที่ไม่ถูกต้อง, กำหนดเวลาที่คุณตั้งไว้เช่นการกำหนดเวลาเปิด / ปิดจะไม่สามารถทำได้ในเวลาที่คุณต้องการ

 
การแก้ไข

Non-Smart TV

<how ’11="" before="" tv="" smart="" –="" set="" to=""></how>

① Auto: SETTINGSTIMEcheck ‘Current Time' → Clock Auto
    สำหรับผู้ใช้
DTV ,  ถ้าคุณตั้ง  Auto, เวลาจะถูกส่งมาจากสถานีส่งสัญญาณ..

Manual: SETTINGSTIMEcheck ‘Current Time' → ClockManual → set year/month/date/hour/minute.


<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


<how tv="" smart="" –="" set="" to="" span="" <="">Netcast</how> ‘12~’15>


① Auto: [Smart] or [Settings menu] → [SETTINGS] → [TIME] → [Clock]→ [Auto]


Manual: [Smart] or [Settings menu] → [SETTINGS] → [TIME] → [Clock]→ [Manual]


</span>

*คำถามที่จำเป็น