Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ปรากฏข้อความไม่มีสัญญาณ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ปรากฏข้อความไม่มีสัญญาณ.


 สาเหตุ

คุณเลือกโหมดการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการรับสัญญาณไม่ดีเมื่อได้รับผ่านเสาอากาศ

อุปกรณ์ต่อพ่วง (set-top box, DVD, Bluray, เกมคอนโซล ฯลฯ ) มีปัญหา

 


 การแก้ไข

1. ตรวจสอบโหมดอินพุท

หากคุณกำลังใช้เสาอากาศเลือกโหมดทีวีหรือโหมดกระจายเสียงปัจจุบัน

ถ้าคุณใช้ set-top box, เลือกการเชื่อมต่ออินพุทเป็น set-top box

เช่น) component, HDMI, อื่นๆ


2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศ


3. ตรวจสอบหากการรับสัญญาณเป็น ok

ถ้าคุณไม่สามารถรับสัญญาณบางแชนแนลได้, อาจเกิดจากการรับสัญญาณไม่ดี

- สำหรับผู้ใช้ set-top box,  ตรวจสอบการทำงานของ set-top box.


 


   บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500