ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

​จะตั้งค่าโหมด การรับชมภาพ 3 มิติ ได้อย่างไร ?

การดำเนินการ

จะตั้งค่าโหมดการรับชมภาพ 3 มิติ ได้อย่างไร ? 


  วิธีการแก้ไข  

- โหมดที่มีสามารถป้อนและสนับสนุน 3 มิติ  มี HDMI / RGB-PC / USB / DLNA / Component / สัญญาณ DTV.

※ 3 มิติ สนับสนุนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น  ดังนั้น โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับการป้อนข้อมูลแบบ 3 มิติ

การสนับสนุนรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

แนะนำ สาย HDMI สำหรับการดู 3 มิติ จากอุปกรณ์ภายนอก (set-top box, blue-ray, PC, อื่น ๆ )

- แปลงจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ และการปรับเป็น 3 มิติ มีอยู่ในบางรุ่น  แต่การแปลงหรือภาพที่ปรับอาจไม่ได้เช่นเดียวกับเนื้อหาแบบ 3 มิติเดิม

             *คำถามที่จำเป็น