Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

Circuit breaker ตัดวงจรไฟไฟ้า

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

Circuit breaker ตัดวงจรไฟไฟ้า


อาการ

จะตัดวงจรการเปิดใช้งาน เมื่อคุณเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับซ็อกเก็ตของผนัง ? 


วิธีการแก้ไข

1. ตรวจสอบ ว่ามีข้อต่อระบบสายดินในซ็อกเก็ตของผนัง

หากมีปัญหาเกิดขึ้น เฉพาะเมื่อคุณกำลังใช้ปลั้กแบบหลายทาง แนะนำให้ตรวจสอบปลั้กแบบหลายทาง

ถ้าไม่มีขั้วต่อระบบสายดินในปลั้กแบบหลายทาง หรือมีสินค้าจำนวนมากมีการเชื่อมต่ออยู่ ทำให้ circuit breaker ทำงาน

2. หากสายเคเบิลเชื่อมต่อกับขั้วเสาอากาศด้านหลังของทีวี แนะนำให้ถอดออกและเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับซ็อกเก็ตของผนัง

เมื่อระบบตัดวงจรไฟฟ้าไม่ทำงาน หลังจากที่คุณปลดสายอากาศออกและเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับซ็อกเก็ตของผนัง นั้นหมายถึง ความบกพร่องของสายเสาอากาศ  แนะนำให้ต้องติดต่อ บริษัท เคเบิล หรือ เจ้าหน้าที่การบำรุงรักษาอาคาร

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500