Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ทีวีเปิด / ปิดอัตโนมัติ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ทีวีเปิด / ปิดอัตโนมัติ

 อาการ

เมื่อทีวีเปิด / ปิดในเวลาที่กำหนด ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของการตั้งเวลา  


อาการ

ไม่ใช่-Smart

[ Menu ] [ Setting ] [ Time ] [ Off Time ]

- Repeat : เลือก [ Once ], [ Select the day ], [ Daily ], [ Mon.~Fri .], [ Mon.~Sat. ], [ Sat.~Sun. ], [ Sun. ] หรือ [ Off ]

- Hour, Minute : ตั้งเวลา ( ชั่วโมงหรือนาที ) เพื่อเปิดทีวี 

เมื่อใช้ set-top box ทีวีจะถูกปิดตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ set-top box

เมื่ออุปกรณ์ภายนอก (set-top box, ฯลฯ ) ถูกปิด ก็จะแสดง " no signal " และหลังจาก 15 นาทีของการแสดงผล ทีวีจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ2. การตั้งเวลาปิด 

[ Menu ] [ Setting ] [ Time ] [ Off Time ]

- Repeat : เลือก [ Once ], [ Select the day ], [ Daily ], [ Mon.~Fri.], [ Mon.~Sat.], [ Sat.~Sun.], [ Sun.] หรือ [ Off ]

- Hour, Minute : ตั้งเวลา ( ชั่วโมงหรือนาที ) เพื่อเปิดทีวี

เมื่อใช้ set-top box ทีวีจะถูกปิดตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ set-top boxSmart TV ปี ‘12~’13

[ Home ] หรือ [ Setting Menu ] [ Setting ] [ Time ] [ Off Time ]

- Repeat : เลือก [ Once ], [ Select the day ], [ Daily ], [ Mon.~Fri.], [ Mon.~Sat.], [ Sat.~Sun.], [ Sun.] หรือ [ Off ]

- Hour, Minute : ตั้งเวลา ( ชั่วโมงหรือนาที ) เพื่อเปิดทีวี 

เมื่อใช้ set-top box ทีวีจะถูกปิดตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ set-top box


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500