ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ไม่สามารถ Log Out Application Netflix สำหรับ ทีวี Netcast OS (จำหน่ายก่อนปี 2014)

การดำเนินการ

วิธี log out App Netflix  สำหรับ ทีวี Netcast OS

หากท่านต้องการออกจากระบบ App Netflix  บนทีวีที่ผลิตก่อนปี 2014 ให้ดำเนินตามขั้นตอน ต่อไปนี้

 

เมื่ออยู่หน้าหลักหรือขณะรับชมภาพยนต์ ท่านสามารถกดปุ่ม สำหรับการ Log out จาก App NetFlix ได้ทันที  ดังนี้ 

กดปุ่มควบคุมทิศทางที่รีโมท  บน  บน  ล่าง  ล่าง  ซ้าย  ขวา  ซ้าย  ขวา  บน  บน  บน  บน  บน 

 

1) หลังจากนั้นจะปรากฎข้อมูล  ให้เลือก Deactivate

   

2) ปรากฎข้อความ Are you sure that you want to deactivate เลือก Yes

  

 3) ปรากฎข้อความ You device has been deactivated successfully  เลือก OK

4) เข้าสู่ขั้นตอนการรีบูท

 

5) เข้าสู่หน้าหลักเพื่อทำการ Sign in อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น