ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

หน้าจอเป็นเส้น แนวนอน/แนวตั้ง

การแก้ไขปัญหา

หน้าจอเป็นเส้น แนวนอน/แนวตั้ง

หากพบเส้นที่ปรากฎบนหน้าจอ ให้ตรวจสอบเบื้องต้น ดังนี้

  • ตรวจสอบว่าเส้นที่ปรากฎนั้นเกิดจากการส่งสัญญาณมาจากอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อหรือไม่  เช่น  สายสัญญาณ , อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ตรวจสอบว่าเป็นทุกช่องทางการรับชมหรือไม่ เช่น LIVE TV , HDMI, Application,
  • ตรวจสอบโดยการใช้โหมดทดสอบภาพ บนทีวี โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

ตั้งค่า> การตั้งค่าทั้งหมด> ภาพ>ทดสอบภาพ (อ้างอิง webOS4.5)

**หากยังพบเส้นปรากฎที่หน้าจอ กรุณาแจ้งที่ LG Call Center 02 878 5757 เพื่อให้ช่างเข้าแก้ไข

*คำถามที่จำเป็น