ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ไม่สามารถใช้งานด้วยเสียงบน Magic Remote ได้

การดำเนินการ


ไม่สามารถใช้งานด้วยเสียงบน Magic Remote ได้


สาเหตุของปัญหา

ไม่ได้ลงทะเบียน Magic Remote 
ไม่ได้เชื่อมต่อ internet


ลองทำการทดสอบดังนี้

  กรณียังไม่ได้ ลงทะเบียนเมจิกรีโมท ให้กดปุ่มวงล้อเพื่อลงทะเบียน

หากไม่ปรากฎลูกศรหรือคอล์เซอร์เมาส์บนหน้าจอเมื่อคุณเขย่ารีโมท นั้นหมายความว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับทีวี


     

   

เมื่อคุณยังไม่สามารถลงทะเบียนการเชื่อมต่อด้วยรีโมทคอลโทลกับทีวีได้ 

ให้ทำการรีเซ็ทรีโมทและทำการลงทะเบียนการเชื่อมต่อใหม่เราจะทำการรีเซ็ทรีโมทได้อย่างไร ?

ให้ทำการกดปุ่ม [Back] และ [Home] พร้อมๆกันค้างเอาไว้เป็นเวลา 5 วินาที 
จะมีแสงไฟกระพริบสามครั้งที่ปุ่ม power บนเมจิรีโมท

กดปุ่มวงล้อหมุนเพื่อทำการจับคู่หรือลงทะเบียนกับทีวีใหม่

วิธีการรีเซ็ตอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของรีโมทคอนโทรล ดังนั้นโปรดอ่านคู่มือสำหรับเจ้าของรถสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


 


กรณีรีโมททำงานแต่ไม่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ 

เป็นเพราะไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ internet
หากไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ฟังก์ชันการรู้จำเสียงจะไม่ทำงาน และจะขอให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อน
(เป็นเฉพาะรุ่นที่เริ่มเมื่อปี 2019 กับระบบปฎิบัติการ webOS 4.5 หรือสูงกว่า .)


 
*คำถามที่จำเป็น