Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ภาพหยุดในขณะเล่นวิดีโอที่เก็บไว้ใน USB หรือ DISC [CD DVD Bluray]

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเล่น-dvd, เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

ภาพหยุดในขณะเล่นวิดีโอที่เก็บไว้ใน USB หรือ DISC [CD DVD Bluray]


 อาการ

วิดีโอหยุดกึกเมื่อเล่นผ่าน USB หรือ DISC [CD DVD Bluray]


สิ่งที่ต้องตรวจสอบ

อาจเกิดจากตัวแปลงสัญญาณวิดีโอไม่ได้รองรับ    


การแก้ไข

1. ตรวจสอบตัวแปลงสัญญาณและการขยาย ถ้ามันรองรับกับอุปกรณ์

สำหรับตัวแปลงสัญญาณที่ได้รองรับ โปรดดูจากคู่มือการใช้งาน


ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>2.
ตรวจสอบว่ามีวัตถุแปลกปลอมหรือรอยขีดข่วนบนด้านที่ไม่มีการเขียนหรือไม่


หากมีรอยขีดข่วนหรือวัตถุแปลกปลอมบนพื้นผิวดิสก์, วิดีโออาจหยุด


</span>บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500