Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่มีภาพ, เมื่อผมเลือกรับสัญญาณจากภายนอก

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเล่น-dvd, เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

ไม่มีภาพ, เมื่อผมเลือกรับสัญญาณจากภายนอก


อาการ

 ไม่มีภาพเมื่อเล่น video


การแก้ไข

- หากคุณกำลังดูจากหน้าจอภายนอก, ให้ตรวจสอบตามลำดับที่ระบุไว้ด้านล่าง

เลือกโหมดการป้อนข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

เช่น) AV or component, etc


ตรวจสอบพอร์ตการเชื่อมต่อบนทั้งที่อุปกรณ์และทีวี

※ ขั้ว OUT ออกที่ด้านหลังของเครื่องคือสำหรับการส่งออก 

หากถูกเชื่อมต่อกับ IN terminal, ให้เคลื่อนย้ายไปยังสถานี OUT terminal.


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500