ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

P936_การแสดงผลระดับ HD : Comparison

การแก้ไขปัญหา

 

P936_ระดับการแสดงผลของจอ HD

 

1. โครงสร้างของ LCD มีความสูงในส่วนของอัตราการขยายและความละเอียด

2. LCD ในแบบ OLED มีการใช้บริมาณกระแสที่ต่ำ ในส่วนของสีที่หน้าจอโดยจะมีการเรียงตัวแบบใหม่ให้มีระดับสีทีสมจริง

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น