ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

(E400) วิธีจัดการให้ ram memory ว่าง

การแก้ไขปัญหา

หัวข้อ : วิธีจัดการให้ ram memory ว่าง

    แนวคิด : ลูกค้าสามารถจัดการให้ ram memory ว่าง ได้ด้วยการปิด app ที่ทำงานอยู่

 

    ปัญหา : apps ทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลง

 

    แนวทางการแก้ไขปัญหา : แนะนำให้ลูกค้าทำตามขั้นตอนดังรูป

 

*คำถามที่จำเป็น