Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

(E400) วิธีการจัดการเมื่อเครื่องฟ้องว่า low memory (พื้นที่หน่วยความจำต่ำ)

  • การใช้งานและการตั้งค่าต่างๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

หัวข้อ : วิธีการจัดการเมื่อเครื่องฟ้องว่า  low memory (พื้นที่หน่วยความจำต่ำ)

    แนวคิด : ขณะที่เครื่องฟ้อง low memory ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างปกติเพราะเครื่องจะช้า

                  และมี pop up ขึ้นเป็นจำนวนมาก

 

    คำแนะนำ : ให้ลูกค้าทำตามคำแนะนำดังรูป

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500