ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

P720_ลืมรูปแบบ หรือ PIN ในการปลดล็อคหน้าจอ

การแก้ไขปัญหา

P720_ลืมรูปแบบ หรือ PIN ในการปลดล็อคหน้าจอ


    Concept      เป็นการแนะนำสำหรับลูกค้าที่ล็อคหน้าจอโทรศัพท์โดยใช้ Pattern หรือ PIN

 

    Trouble        ถ้าลูกค้าลืมรหัสปลดล็อค จะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้

 

    Trouble-      1.ลืมปลดล็อครูปแบบ pattern

    shooting          -ถ้าได้ ลงทะเบียน gmail ไว้ที่โทรศัพท์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 

 

                        

                     

 

  2.ลืม PIN หรือลืม รูปแบบ pattern แต่ไม่ทราบ gmail account ที่ลงทะเบียนไว้ในโทรศัพท์

                            -Factory reset โทรศัพท์โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

                                เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ให้กดปุ่ม ปุ่ม Power + ปุ่ม Volume down + ปุ่ม 3D

*คำถามที่จำเป็น