ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[LG G4]อะไรคือ NFC Tagging? (Audio Share)

การดำเนินการ

อะไรคือ NFC Tagging? (Audio Share)

 

How to use วิธีใช้

 

             1. เปิดใช้งาน NFC เพื่อแชร์ เพลงให้ผู้อื่นได้ในขณะที่เล่นเพลงอยู่

 

NFC tagging

*คำถามที่จำเป็น