ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[LG G4]จะใช้งาน SS ในโหมด Manual Camera ได้อย่างไร?

การดำเนินการ

จะใช้งาน SS ในโหมด Manual Camera ได้อย่างไร?

 

 

Function ฟังก์ชั่น

 

        ▶ SS: ใช้ควบคุม Shutter Speed.  ความเร็วของ shutter จะสัมพันธ์กับการเปิดรับแสงของกล้อง

                          

 

                 1.เมื่อคุณเปิด SS, AE-L ไว้ จะทำให้ไม่สามารถปรับ EV ได้

              ข้อสังเกตุ:  เมื่อเปิดใช้ AE-L ค่า SS จะแสดงค่าล่าสุดที่เคยตั้งไว้

 

                 2.EV จะถูกปรับอัตโนมัติ เมื่อมีการปรับค่า  ISO หรือ SS
 
                 3.หากมีการเปิดรับแสงเป็นเวลานานเกินไป จะทำให้แสงสว่างมากเกินไปจนทำให้หน้าจอเป็นสีขาวได้  
                ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ที่เกิดจากการเปิดรับแสงมากเกินไป ให้ปรับลดช่วงเวลาในการเปิดรับแสงเพื่อแก้ไขให้ได้สภาพแสงที่ถูกต้อง
 
                 4.แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง หรืออุปกรณ์ยึดเครื่องอื่นๆ เมื่อต้องถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงนาน เพื่อป้องกันภาพสั่นไหว
                    เพราะการเคลื่อนไหวของกล้องระหว่างถ่ายภาพจะทำให้เกิดภาพเบลอได้
 
                       Control SS
*คำถามที่จำเป็น