ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

Smart Keyboard คืออะไร?

การดำเนินการ

Smart Keyboard คืออะไร?

 

 

image Smart Keyboard คืออะไร?

 

            คุณสามารถตรวจสอบคำที่กำลังพิมพ์ที่กลางหน้าจอว่าถูกหรือผิดได้อย่างรวดเร็ว

 

 

                image

 

*คำถามที่จำเป็น